O nama

Zdravstvena ustanova apoteka Violapharm je osnovana 2012. godine, sa prvom poslovnicom u mjestu Bukva, opština Tešanj. U narednom vremenskom periodu su otvorene i četiri nove poslovnice na različitim lokacijama, sa ciljem da apotekarsku uslugu, stručno savjetovanje i edukaciju stanovništva učinimo dostupnim tamo gdje smo napotrebniji.

...

Saznajte više ...

Novosti iz apoteke i svijeta farmacije

Čestitka povodom novogodišnjih praznika

Kolektiv apoteke Violapharm vam želi sretnu i uspješnu Novu godinu.

Saznajte više ...

Diabetes mellitus / Šećerna bolest

Prema mehanizmima nastanka razlikujemo 4 osnovne kategorije diabetesa (šećerne bolesti): tip1, tip 2, gestacijski diabetes i drugi specifični oblici diabetesa.

Saznajte više ...

Svjetski dan farmaceuta

Svjetski dan farmaceuta se tradicionalno obilježava svakog 25. septembra. FIP (International Pharmaceutical Federation) potiče sve farmaceute da tokom mjeseca septembra, a posebno na ovaj dan potiču i zagovaraju ulogu farmaceuta u društvu za opće poboljšanje zdravlja.

Saznajte više ...

Evropska sedmica imunizacije - vakcinacija je pravo i odgovornost za sve

Vakcine štite ljude svih uzrasta od potencijalno ozbiljnih bolesti. Od 23. do 29. april 2018. godine, Evropska sedmica imunizacije (#EIW) obilježava se širom Evropskog regiona Svjetske zdravstvene organizacije da bi podizala svijest o kritičnoj ulozi koju vakcine igraju u zaštiti javnog zdravlja, te da bi podsjetila svaku osobu da uradi svoj dio posla za imunizacije Evrope.

Saznajte više ...

Partneri

Violapharm je vlasnik certifikata bonitetne pouzdanosti

Certifikat bonitetne pouzdanosti je dokument koji izdaje LRC d.o.o. privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara za koje je moguće procijeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru.

Apoteka Violapharm je vlasnik certifikata ISO STANDARD 9001:2008

Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji. Organizacije mogu imati uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je taj sistem uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti mogu imati povjerenje.