Interakcije lijekova

Interakcija predstavlja međudjelovanje dva ili više lijekova, tako da dolazi do promjene efekta jednog lijeka zbog istodobne ili prethodne primjene drugog lijeka. Interakcije se ne moraju javiti samo između lijekova, također su moguće između hrane i lijekova.

Tekst pripremila prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph.

Uzimanjem više lijekova istovremeno, bilo da su ordinirani od strane ljekara ili su uzeti samovoljno od strane pacijenta otvara mogućnost nastanka neželjenih efekata lijekova ponaosob, reakcije koje nastaju interakcijom dva ili više lijekova ili razvojem alergijskih reakcija na jedan ili više lijekova. Situacija se dodatno usložnjava , nedovoljnom zdravstvenom prosvješćenošću naših potencijalnih pacijenata i  nedovoljnom suradljivošću sa ljekarima i magistrima farmacije pa se blagovremeno ne obavijestimo koje to suplemente pacijenti uzimaju na svoju ruku bez prethodnih konsultacija sa navedenim zdravsvenim stručnjacima.

Nus-pojave koje se mogu javiti kao posljedica te istovremene upotrebe više lijekova, a naravno uz to i suplemenata su različite kao npr.:

  1.       Jedan lijek može povećati, smanjiti ili neutralizirati  efekte drugog ili drugih lijekova,
  2.       Jedan lijek može povećati nus pojave drugog lijeka ili lijekova,
  3.       Dva lijeka uzeti zajedno mogu dovesti do novih i opasnih učinaka na ljudsko zdravlje.

Politerapija znači liječenje pacijenta sa nekoliko lijekova  sa ciljem da se postigne optimalan efekat po pacijenta, za razliku od polipragmazije koja predstavlja tretman sa više lijekova bez očekivanog rezultata.

Naravno da istovremeno korištenje više lijekova nosi određen rizik kao što je već rečeno od potencijalnih interakcija, razvoja alergijskih reakcija. Težina posljedica koje mogu nastati zavisi o zdravstvenom stanju pacijenta, starosti, bubrežne funkcije, jetrene funkcije kao i kardiovaskularnim stanju organizma. Svi nabrojani faktori itekako utiču na ishod terapije pacijenata koji istovremeno koriste više lijekova i suplemenata zajedno. Smrtnih ishoda je bilo i oni se nama zdravstvenim radnicima u toku školovanja i prezentiraju kako bi se dalo na dodatnom značaju ovom vrlo odgovornom i zahtjevnom zanimanju kao što je doktor medicine ili magistar farmacije.

Kontinuiranim zdravstvenim prosvjećivanjem građana naše zemlje i to od vrtića pa nadalje itekako se mogu mijenjati navike građana kada je u pitanju nekontrolisano uzimanje lijekova ali i suplemenata.

Pacijenti, a i ljekari moraju imati dovoljno odgovornosti, a i međusobnog povjerenja da svog ljekara na vrijeme upozorite šta sve od lijekova koristite istovremeno, kako bi sve neželjene reakcije lijekova sveli na minimum.

Prekomjerno korištenje analgetika i antipiretika bez konsultacije sa ljekarom ili magistrom farmacije može imati veoma štetne efekte po ljudsko zdravlje kao npr. zatajivanje bubrega., ukoliko se ti lijekovi uzimaju u prekoračenim dozama i predugo, bez da se pacijent dovoljno hidrira. Naravno, iskoristite bogata znanja najdostupnijeg zdravstvenog radnika, a to je magistar farmacije.

Jedna vrlo značajna informacija za građane u FBIH  je da Komora farmaceuta FBIH već duži period radi na informatičkom programu koji će umnogome smanjiti moguće neželjene reakcije na lijekove i alergijske reakcije primjenom LexiComp i LexiInteract programa koji se odnosi na alergijske reakcije na lijekove i suplemente.

CR-Health-Hero-Taking-Too-Many-Meds-08-2016

 

Podijeli na Facebook-u