Učešće farmaceuta apoteke Violapharm na Simpoziju farmaceuta Crne Gore

Farmaceutska komora Crne Gore je 16.oktobra, 2019.godine organizovala Simpozij na temu "Uloga i dužnost farmaceuta u liječenju onkoloških i hematoloških pacijenata".

Želimo vas obavijestiti da smo na poziv predsjednice Farmaceutske komore Crne Gore, mr.ph. Milanke Žugić prisustvovali Simpoziju, koji se održao na temu "Uloga i dužnost farmaceuta u liječenju onkoloških i hematoloških pacijenata". Simpoziju su prisustvovale predsjednica Komore magistara farmacije FBiH prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph.. i  mr.ph. Aida Meša, predstavljajući Komoru magistara farmacije FBiH i prezentirajući ulogu magistra farmacije u tretmanu pacijenata koji boluju od malignih bolesti.

Mr.ph. Aida Meša je imala prezentaciju na temu "Uloga magistra farmacije u savjetovanju onkoloških pacijenata", te promovirala  ulogu magistra farmacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Kroz primjere u praksi je pozicionirala ulogu farmaceutskog tima u apoteci, kao zdravstvenoj ustanovi. Multidisciplinarni pristup onkološkim pacijentima nalaže aktivno učešće magistra farmacije, farmaceutskog tehničara, doktora iz oblasti onkologije, doktora farmaceutskih znanosti iz oblasti onkologije, kao i komunikaciju sa ostalim zdravstvenim radnicima koji učestvuju u tretmanu pacijenata, a što rezultira boljim terapijskim ishodom. Kroz savjetovanje u apotekama o pravilnoj upotrebi antikancerske terapije, mogućim interakcijama između lijekova, lijekova i herbalnih supstanci, smanjenje neželjenih efekata uzrokovani antikancerskom terapijom i brojnim drugim ulogama magistra farmacije, kvalitet života i ishod liječenja onkoloških pacijenata će zasigurno biti bolji.    

72526428_2636397923047960_631991797517647872_n

Podijeli na Facebook-u