O Violi

viola_na_putu_do_zdravlja

Opći podaci

logo_full

Zdravstvena ustanova apoteka Violapharm je osnovana 2012. godine, sa prvom poslovnicom u mjestu Bukva, opština Tešanj. 

U narednom vremenskom periodu su otvorene i četiri nove poslovnice na različitim lokacijama, sa ciljem da apotekarsku uslugu, stručno savjetovanje i edukaciju stanovništva učinimo dostupnim tamo gdje smo napotrebniji.

 

 

Od osnivanja pružamo apotekarske usluge visokog standarda u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i poštivanjem etičkih normativa. Zdravstvena ustanova je vlasnik certifikata ISO standard 9001:2008, sistema upravljanja kvalitete, a od 2016.godine i vlasnik smo certifikata Bonitetne pouzdanosti koju izdaje LRC d.o.o. privrednim subjektima kao što je znak da smo financijski pouzdana kompanija.

certifikati

Uposleni timovi zdravstvene ustanove čini spoj iskustva i mlade snage koji svojim radom, trudom i zalaganjem u svakom trenutku omogućavaju visoko profesionalnu apotekarsku uslugu. Odnosi sa pacijentima i partnerima se grade na međusobnom uvažavanju i povjerenju. Stalnim edukacijama koja se provode na redovnim sastancima ustanove pokušavamo osvježiti znanje i prenijeti nova naučna saznanja iz oblasti farmacije, medicine i šire. 

U našim poslovnicama možete preuzeti sve vrste lijekova, medicinskih sredstava, OTC preparata, jer nudimo širok asortiman proizvoda i uvijek težimo da smo u koraku sa vremenom slijedeći potrebe pacijenata i partnera i osluškujući tržište.

U našem laboratoriju izrađujemo magistralne i galenske preparate, sa provjerenim recepturama i u skladu sa ISO standardima. Smatramo da bogatstvo prirode treba iskoristiti na najbolji način i kao takvog ga prenijeti u prirodnom, očuvanom obliku do krajnjeg korisnika.

Zbog sve većeg broja oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, često organizujemo besplatna određivanja nivoa holesterola i triglicerida u krvi i mjerenje krvnog pritiska, te određivanje vrijednosti glukoze u krvi za oboljele od šećerne bolesti (Diabetes mellitus) ili za one koji smatraju da pripadaju skupini sa visokim rizikom razvoja bolesti, što će doprijeniti ranom otkrivanju bolesti i boljem tretmanu.

Zbog vas organizujemo promocije i besplatna određivanja stanja kože, vlasišta, gustine kostiju, mineralno-vitaminskog statusa organizma, kako bi očuvali zdravlje stanovništva i razvili preventivnu osviještenost svakog pojedinca.

o_nama_5